Moru Bijoyer Keton Urao Lyrics (মরু বিজয়ের কেতন উড়াও)

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে হে কোমল প্রাণ॥
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে হে মোহন প্রাণ॥
পথিক বন্ধু, ছায়ার আসন পাতি এসো শ্যামসুন্দর।
এসো বাতাসের অধীর খেলার সাথি, মাতাও নীলাম্বর।
উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা, সন্ধ্যায় আনো বিরামগভীর ভাষা,
রচি দাও রাতে সুপ্ত গীতের বাসা হে উদার প্রাণ॥

In English:

Fly the flag of desert conquest into the air, O mighty soul.

Bless the dust with the virtue of mercy, O gentle soul.

When will the song of the meaning of the silent earth rise, then the sound of the murmur will be heard,

Sweetness will bloom, fruit will blossom, O charming soul.

Pilgrim friend, come to the shade seat, Shyamsunder.

Come, playful companion of the wind, a mother is also sapphire.

Wake up in the morning, hope for the song in the branch, bring in the evening the language of pause,

Compose the house of latent song at night, O generous soul.


Bangla-English:

Marubijaẏēra kētana uṛā'ō śūn'yē hē prabala prāṇa. Dhūlirē dhan'ya karō karuṇāra puṇyē hē kōmala prāṇa. Maunī māṭira marmēra gāna kabē uṭhibē dhbaniẏā marmara taba rabē, mādhurī bharibē phulē phalē pallabē hē mōhana prāṇa. Pathika bandhu, chāẏāra āsana pāti ēsō śyāmasundara. Ēsō bātāsēra adhīra khēlāra sāthi, mātā'ō nīlāmbara. Uṣāẏa jāgā'ō śākhāẏa gānēra āśā, sandhyāẏa ānō birāmagabhīra bhāṣā, raci dā'ō rātē supta gītēra bāsā hē udāra prāṇa.

https://suronuragi.blogspot.com/2020/06/moru-bijoyer-keton-urao-shunne-lyrics.html

You May More Lyrics:

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url