Sundoro Bote Tobo Song Lyrics ( সুন্দর বটে তব লিরিক্স)

স্বর্ণের রত্নে শোভন লোভন জানি, বর্ণে বর্ণে রচিত।
খরা তোমার আরো মনোহর লাগে বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে।
গরুরের পাখা রক্ত রবি রাগে যেন গো-অস্ত-আকাশে।
জীবনশেষের শেষ জাগরণসম ঝলসিছে মহাবেদনা-
নিমেষে দহিয়া যাহা-কিছু আছে মম তীব্র ভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত
খড়গ তোমার, হে দেব বজ্ৰপাণি, চরম শোভায় রচিত।

Sundoro Bote Tobo Angadkhani Lyrics into English Translation:

Beautiful but then the limbs are inlaid with stars

I know the charm of gold, it is written in letters.

Drought makes you look more beautiful.

The blood of the cow's fan is like the rage of the cow in the sky.

The last awakening of the end of life is burning like a great pain-

In the blink of an eye, there is something that is very intense and very conscious.

It's beautiful, but the body is inlaid with stars.

  The sword is yours, O God of thunder.

Sundoro Bote Tobo Angadkhani Lyrics in English: 

Sundara baṭē taba aṅgadakhāni tārāẏa tārāẏa khacita 

sbarṇēra ratnē śōbhana lōbhana jāni, barṇē barṇē racita. 

Kharā tōmāra ārō manōhara lāgē bām̐kā bidyutē ām̐kā sē. 

Garurēra pākhā rakta rabi rāgē yēna gō-asta-ākāśē. 

Jībanaśēṣēra śēṣa jāgaraṇasama jhalasichē mahābēdanā- 

nimēṣē dahiẏā yāhā-kichu āchē mama tībra bhīṣaṇa cētanā. 

Sundara baṭē taba aṅgadakhāni tārāẏa tārāẏa khacita- 

khaṛaga tōmāra, hē dēba bajrapāṇi, carama śōbhāẏa racita.

You may visit more lyrics:


https://suronuragi.blogspot.com/2020/06/sundoro-bote-tobo-lyrics.html
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি রবীন্দ্র সংগীত
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url