Bodhu Miche Rag Koro Na Lyrics (বঁধু, মিছে রাগ কোরাে না)

* মিশ্র ঝিঝিট । একতাল

বঁধু, মিছে রাগ কোরাে না, কোরাে না।
মম মন বুঝে দেখাে মনে মনে-- মনে রেখাে, কোরাে করুণা ॥
পাছে আপনারে রাখিতে না পারি
তাই কাছে কাছে থাকি আপনারি
মুখে হেসে যাই, মনে কেঁদে চাই— সে আমার নহে ছলনা ॥
দিনেকের দেখা, তিলেকের সুখ,
ক্ষণেকের তরে শুধু হাসিমুখ
পলকের পরে থাকে বুক ভরে চিরজনমের বেদনা।
তারি মাঝে কেন এত সাধাসাধি,
অবুঝ আঁধারে কেন মরি কাদি--
দূর হতে এসে ফিরে যাই শেষে বহিয়া বিফল বাসনা॥In English:
Brother, don't be angry, don't be angry.
Mum understands the mind and shows it in her mind - in her mind, in her heart.
Lest I can't keep you
So I am close to you
  I smile on my face, I want to cry in my mind - he is not my trick.
Dinek's meeting, Tilak's happiness,
Just smiling for a moment
After the blink of an eye, there is the pain of eternal birth.
  Why so simple in the middle of it,
  Why do you die in ignorant darkness--
  When I come back from far away, I want to go back and fail.

Bangla English:
Bam̐dhu, michē rāga kōrāē nā, kōrāē nā.
Mama mana bujhē dēkhāē manē manē-- manē rēkhāē, kōrāē karuṇā.
Pāchē āpanārē rākhitē nā pāri tā'i kāchē kāchē thāki āpanāri
Dinēkēra dēkhā, tilēkēra sukha,
mukhē hēsē yā'i, manē kēm̐dē cā'i— sē āmāra nahē chalanā. kṣaṇēkēra tarē śudhu hāsimukha
abujha ām̐dhārē kēna mari kādi--
palakēra parē thākē buka bharē cirajanamēra bēdanā. Tāri mājhē kēna ēta sādhāsādhi,
dūra hatē ēsē phirē yā'i śēṣē bahiẏā biphala bāsanā.
https://suronuragi.blogspot.com/2020/06/bodhu-miche-rag-koro-na-lyrics.html


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url